Danh sách đơn vị bị thu hồi


11

Công ty trách nhiệm hữu hạn điện tử VKT Tech


 • Mã số thuế: 2301030724
 • Địa chỉ: Thửa đất 173, Tờ bản đồ số 2 thôn Núi Móng, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
 • Ngày hiệu lực: 15/01/2024
 • Số tháng hiệu lực: 36
 • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Ngày thu hồi: 28/07/2023
 • Lý do: thu hồi theo đề nghị chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động của DN
12

Công ty TNHH TBS SEVICE VIỆT NAM


 • Mã số thuế: 3801251674
 • Địa chỉ: TDC 35,29-30,01, KCN Becamex phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
 • Ngày hiệu lực: 12/01/2024
 • Số tháng hiệu lực: 60
 • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Ngày thu hồi: 09/06/2023
 • Lý do: Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 9/6/2023 theo đề nghị chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động của DN
13

Công ty TNHH The One Vina


 • Mã số thuế: 2500649999
 • Địa chỉ: khu 6 xã Tiền Châu, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh phúc
 • Ngày hiệu lực: 12/01/2024
 • Số tháng hiệu lực: 36
 • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Ngày thu hồi: 21/04/2023
 • Lý do: Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 theo đề nghị chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động của DN
14

Công ty CP nhân lực Hòa Phát


 • Mã số thuế: 2500675075
 • Địa chỉ: Thôn Hiển Lễ, Xã Cao Minh, Thành phố Phúc Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt Nam
 • Ngày hiệu lực: 12/01/2024
 • Số tháng hiệu lực: 36
 • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Ngày thu hồi: 28/06/2023
 • Lý do: Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 28/6/2023 theo đề nghị chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động của DN
15

Công ty TNHH dịch vụ công nghiệp Lê Gia


 • Mã số thuế: 3603870707
 • Địa chỉ: 87/20/10, tổ 24, KP 4, Phường Bửu Long, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
 • Ngày hiệu lực: 12/01/2024
 • Số tháng hiệu lực: 60
 • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Ngày thu hồi: 25/09/2023
 • Lý do: Quyết định số 423/QĐ-LĐTBXH ngày 25/9/2023 theo đề nghị chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động của DN
16

công ty TNHH cung ứng nguồn nhân lực Lộc Phát


 • Mã số thuế: 3603821001
 • Địa chỉ: 43A11, kp 11, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
 • Ngày hiệu lực: 12/01/2024
 • Số tháng hiệu lực: 60
 • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Ngày thu hồi: 03/11/2023
 • Lý do: Quyết định số 496/QĐ-LĐTBXH ngày 3/11/2023 theo đề nghị chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động của DN
17

công ty TNHH cung ứng và phát triển nhân lực Vạn Xuân


 • Mã số thuế: 3603864781
 • Địa chỉ: P1L3, số 20/96 đường Phan Trung, Phường Tân Mai, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
 • Ngày hiệu lực: 12/01/2024
 • Số tháng hiệu lực: 60
 • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Ngày thu hồi: 10/10/2023
 • Lý do: Quyết định số 446/QĐ-LĐTBXH ngày 10/10/2023 theo đề nghị chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động của DN
18

Công ty TNHH Việc làm Đông Á


 • Mã số thuế: 3603241843
 • Địa chỉ: Số 305, tổ 8, KP 6, Phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 • Ngày hiệu lực: 12/01/2024
 • Số tháng hiệu lực: 60
 • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Ngày thu hồi: 12/07/2023
 • Lý do: Quyết định số 287/qđ-LĐTBXH ngày 12/7/2023 theo đề nghị chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động của DN
19

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thương mại - Dịch vụ Trường Việt


 • Mã số thuế: 3602361697
 • Địa chỉ: Số 390/66, tổ 20 khu phố 3 phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 • Ngày hiệu lực: 12/01/2024
 • Số tháng hiệu lực: 60
 • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Ngày thu hồi: 19/06/2023
 • Lý do: Quyết định số 220/QĐ-LĐTBXH ngày 19/6/2023 theo đề nghị chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động của DN
20

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cung ứng lao động Hà Gia Phát


 • Mã số thuế: 3603576261
 • Địa chỉ: số 111/30/16 khu phố 5 phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 • Ngày hiệu lực: 12/01/2024
 • Số tháng hiệu lực: 60
 • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Ngày thu hồi: 07/07/2023
 • Lý do: Quyết định số 283/QĐ-LĐTBXH nagfy 7/7/2023 theo đề nghị chấm dứt hoạt động cho thuê lại lao động của DN