Tin tức


Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (từ 21/03/2018 đến ngày 20/04/2018)

 Ngày: 08/05/2018 13:15:45 (GTM +7)

Thực hiện công bố các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện thuê lại lao động.
Cục Quan hệ lao động và Tiên lương cung cấp danh sách các doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động từ 21/03/2018 đến ngày 20/04/2018 gồm:

- Danh sách doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động từ ngày 21/03/2018 đến ngày 20/04/2018: 01 doanh nghiệp. Cụ thể: Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunflower, địa chỉ: thôn Đồng Tân, xã Thái Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, số Giấy phép: 173/LĐTBXH-GP, ngày cấp 04/04/2018, ngày hết hạn: 04/04/2021.

- Danh sách doanh nghiệp gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động từ ngày 21/03/2018 đến ngày 20/04/2018: 0 doanh nghiệp

- Danh sách doanh nghiệp bị thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động từ ngày 21/03/2018 đến ngày 20/04/2018: 0 doanh nghiệp

- Danh sách Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động hết hạn 21/03/2018 đến ngày 20/04/2018: 04 Giấy phép. Cụ thể

         1. Công ty TNHH Kết Nối Việc, địa chỉ: 38/1 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, số Giấy phép: 38/LĐTBXH-GP, ngày cấp: 24/03/2015, ngày hết hạn: 24/03/2018.

        2. Công ty CP Nguồn lực Iglocal, địa chỉ: Tầng 14 180-192 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, số Giấy phép: 39/LĐTBXH-GP, ngày cấp: 24/03/2015, ngày hết hạn: 24/03/2018.

        3. Công ty CP Dịch vụ Dầu khí Toàn Cầu, địa chỉ: 9A Phạm Văn nghị, Phường Thắng Nhất, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, số Giấy phép: 40/LĐTBXH-GP, ngày cấp: 20/04/2015, ngày hết hạn: 20/04/2018.

        4. Công ty TNHH Minh Việt, địa chỉ: Số 4-5 Khu DV Chung cư 15 tầng, Nguyễn Thái Học, Tp. Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu, số Giấy phép: 41/LĐTBXH-GP, ngày cấp: 20/04/2015, ngày hết hạn: 20/04/2018.