Danh sách đơn vị được cấp phép


261

Công ty TNHH MTV Phát An Nam


 • Mã số thuế: 3603029942
 • Địa chỉ: số 72/9 khu phố 2, đường số 9, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
 • Ngày hiệu lực: 25/02/2021
 • Số tháng hiệu lực: 60
 • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
262

Công ty cổ phần đào tạo cung ứng nguồn nhân lực Win Next


 • Mã số thuế: 3603752580
 • Địa chỉ: số 28 đường Bùi Hữu Nghĩa, khu phố Đồng Nai, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
 • Ngày hiệu lực: 25/02/2021
 • Số tháng hiệu lực: 60
 • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
263

Công ty TNHH TMDV Rita Việt Nam


 • Mã số thuế: 3603383037
 • Địa chỉ: số B12, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
 • Ngày hiệu lực: 25/02/2021
 • Số tháng hiệu lực: 60
 • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
264

Công ty TNHH TMDV cung ứng lao động Hưng Thịnh Phú


 • Mã số thuế: 3603611572
 • Địa chỉ: số 15/4 khu phố Đồng Nai, Phường Hóa An, tp Biên Hòa
 • Ngày hiệu lực: 25/02/2021
 • Số tháng hiệu lực: 60
 • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
265

Công ty TNHH tư vấn đầu tư Xuân Huy


 • Mã số thuế: 3603601479
 • Địa chỉ: số 1089B1, tổ 17, khu phố Hương Phước, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
 • Ngày hiệu lực: 25/02/2021
 • Số tháng hiệu lực: 60
 • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
266

Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại An Lợi


 • Mã số thuế: 3602700050
 • Địa chỉ: Ấp Bầu Tre, xã Bình An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
 • Ngày hiệu lực: 25/02/2021
 • Số tháng hiệu lực: 60
 • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
267

Công ty TNHH Thuận Lộc Thành


 • Mã số thuế: 3603220970
 • Địa chỉ: số 123 đường Bùi Văn Hòa, khu phố 5 phường long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 • Ngày hiệu lực: 25/02/2021
 • Số tháng hiệu lực: 60
 • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
268

Công ty TNHH giải pháp nhân lực Minh Nguyên


 • Mã số thuế: 3603733274
 • Địa chỉ: Số 42 phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
 • Ngày hiệu lực: 25/02/2021
 • Số tháng hiệu lực: 60
 • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
269

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ cung ứng nguồn nhân lực MD


 • Mã số thuế: 3603325557
 • Địa chỉ: Số 446/69/86, khu phố 5A, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 • Ngày hiệu lực: 25/02/2021
 • Số tháng hiệu lực: 60
 • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
270

Công ty TNHH TMDV Lộc Phát


 • Mã số thuế: 3603457338
 • Địa chỉ: số 66A, tổ 1 khu phố 11 phường An Bình thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 • Ngày hiệu lực: 25/02/2021
 • Số tháng hiệu lực: 60
 • Cơ quan cấp: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội