Tin tức


Công bố thông tin doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động (từ 21/04/2018 đến ngày 20/05/2018)

 Ngày: 11/06/2018 08:15:15 (GTM +7)

Thực hiện công bố các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2014 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện thuê lại lao động.
Cục Quan hệ lao động và Tiên lương cung cấp danh sách các doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động từ 21/04/2018 đến ngày 20/05/2018 gồm:

- Danh sách doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động từ ngày 21/04/2018 đến ngày 20/05/2018: 04 doanh nghiệp. Cụ thể:

1. Công ty Cổ phẩn Đầu tư và giải trí Ala Media, địa chỉ: 327 Khuông Việt, phường Phú Trung, Tân Phú, Hồ Chí Minh, số Giấy phép: 174/LĐTBXH-GP, ngày cấp 24/04/2018, ngày hết hạn: 24/04/2021.

2. Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hồng Hải, địa chỉ: số 133 Kênh Dương, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Tp. Hải Phòng, số Giấy phép: 175/LĐTBXH-GP, ngày cấp 24/04/2018, ngày hết hạn: 24/04/2021.

3. Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Lê Hoàng, địa chỉ: thôn Phượng Hoàng, xã Cẩm Hoàng, Hải Dương, số Giấy phép: 176/LĐTBXH-GP, ngày cấp 24/04/2018, ngày hết hạn: 24/04/2021.

4. Công ty TNHH Viettech Vina, địa chỉ: số 84 thôn Mỹ Cầu, xã Tân Mỹ,Tp. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, số Giấy phép: 177/LĐTBXH-GP, ngày cấp 16/05/2018, ngày hết hạn: 16/05/2021.

- Danh sách doanh nghiệp gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động từ ngày 21/04/2018 đến ngày 20/05/2018: 0 doanh nghiệp

- Danh sách doanh nghiệp bị thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động từ ngày 21/04/2018 đến ngày 20/05/2018: 01 doanh nghiệp. Cụ thể:

Công ty TNHH Vietjobs Solution, địa chỉ: Long Khám, Việt Đoàn, Tiên Du, Bắc Ninh, số Giấy phép: 122/LĐTBXH-GP, ngày cấp 25/07/2017, ngày thu hồi: 16/05/2018, số Quyết định thu hồi: 575/QĐ-LĐTBXH, lý do rút giấy phép: Chấm dứt hoạt động.

- Danh sách Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động hết hạn 21/03/2018 đến ngày 20/04/2018: 0 Giấy phép.